DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Danışmanlık Hizmetleri
STM, kuruluş gerekçesi olan Danışmanlık Hizmeti kapsamında Savunma Sanayii Müsteşarlığına 1991 yılından beri hizmet vermektedir. Hâlihazırda Danışmanlık Hizmeti kapsamında;
     - Proje Danışmanlık,
     - Kalite,
     - Kalifikasyon / Test
hizmetlerini vermek üzere, SSM’nin tüm Daire Başkanlıklarında yürütülmekte olan tüm tedarik projeleri ile Sanayileşme, Ar-Ge ve Lojistik faaliyetlerine destek vermek üzere personel görevlendirilmiştir.
Danışmanlık Hizmeti, yüksek teknoloji içeren savunma programlarının ihtiyaç makamından gelen "Proje Tanımlama Dokümanı (PTD)"nın SSM’ye ulaşmasından itibaren, "Sözleşme Öncesi" ve "Sözleşme Sonrası" süreçleri de kapsayan tüm ana aktiviteler kapsamında devam etmektedir.
Proje kapsamında görev almakta olan Danışmanlar; fizibilite çalışmaları, bilgi istek dokümanı ve teklife çağrı dosyalarının hazırlanması, teklif değerlendirme çalışmalarına destek sağlanması, proje modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar, sistem kullanım konseptinin tanımlanması, teknik gereksinimlerin belirlenmesi,  sözleşmelerin hazırlanması (iş tanımı ve ekleri, teknik şartname), sözleşme müzakereleri, sistem gereksinimleri belirleme ve gözden geçirme faaliyetleri, bakım/idame aşamaları için danışmanlık çalışmaları, kalite uygulamalarını değerlendirme, gereksinimlerin test edilebilirliklerini değerlendirme, doğrulama ve geçerlemeye yönelik uygulamaları değerlendirme ve bu faaliyetlere katılma, teknik doküman görüşleri oluşturma, vb. görevleri icra ederler.

Milli Muharip Uçak (TF-X) Geliştirme Projesi Danışmanlık Hizmetleri
Milli Muharip Uçak (TF-X) Geliştirme Projesi Danışmanlık Hizmetleri, TF-X Geliştirme Projesi’nin Ön Tasarım Fazı süresince SSM’ye Proje Yönetim Ofisi (PYO) bünyesinde teknik danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla Eylül 2015’te SSM ile imzalanan sözleşme ile başlamıştır. Sözleşme gereği, TF-X Projesi yönetim faaliyetlerine ilişkin danışmanlık desteğinin verilmesi, projede görev alacak yurtiçi firmaların teknoloji ve imalat hazırlık seviyelerinin tespiti, proje kapsamındaki teknolojik yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi, tasarım, test, altyapı kurulumu ve proje yönetimi faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflardan yapılacak mal ve hizmet tedarikleri sağlanmaktadır.

Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi
Şubat 2009 tarihinde SSM ile imzalanan sözleşme ile temel olarak, TSK unsurlarının sahip olacağı Link 16 yetenekleri dahilinde, ulusal ve uluslararası kapsamda, birlikte çalışabilirlik seviyesinin en üst düzeye çıkartılması hedef alınmıştır. Proje kapsamında ağırlıklı olarak hava, deniz savunma sistemleri olmak üzere C2 ve NonC2 Tipi 15 farklı platformun sahip olması gereken Link 16 kabiliyeti, birlikte çalışabilirlik bakış açısıyla belirlenmiştir.

Birlikte Çalışabilirlik ile ilgili karşılaşılabilecek her türlü problemin tespit edilmesi ve problem kaynağının ortaya çıkartılarak çeşitli seviyelerde gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlanması amacıyla biri Hv.K.K.lığı Ahlatlıbel Hava Radar Mevzii Komutanlığı’nda, diğeri STM Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Proje Ofisi’nde yer alan iki adet Sentetik Yer Birlikte Çalışabilirlik Test Ortamı (SYBTO) kurulmuş ve işletilmiştir. Proje kapsamında, ayrıca,  birlikte çalışabilirlik analizlerinin yapılması ve Link 16 dokümanlarının hazırlanması amacıyla Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Yazılım Veritabanı Araçları tedarik edilmiştir.  

Proje ile birlikte STM tarafından Link-16 ağ tasarımı, terminal ilklendirmesi ve testi, simülasyon, veri kaydı, çevrim içi ve çevrim dışı mesaj analizi kabiliyetleri kazanılmıştır. Projede görevli STM personeli tarafından TSK ve SSM personelinden oluşan ekiplere 5 yıl süresince Taktik Data Link eğitimleri verilmiş; ayrıca SSM ve TSK’ya Taktik Data Link ile ilgili projelere yönelik olarak danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlanmıştır. 

NATO SACT TACTICS Danışmanlık Hizmetleri
STM, 2016 temel dönemi ve 4 yıl opsiyon dönemi bulunan, ihtiyaç makamı NATO Supreme Allied Commander Transformation Karargahı olan Integrated Capabilities Support (TACTICS) projesinde görev almaktadır. Projenin ana yüklenicisi Booz Allen Hamilton şirketidir. 
Booz Allen Hamilton’ın altyüklenicisi olarak takımda STM ile birlikte Airbus, DOTMLPFI, Phoenix Group, Purvis Systems, SAIC ve JLMA yer almaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri
2010 yılında BAE'de ADASI firması ile imzalanan Mühendislik Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında STM Kıdemli Danışmanları görevlendirilmiş olup, firmanın yürütmüş olduğu projelerde müşteri tesislerinde mühendislik ve danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Bu proje, STM’nin ilk yurt dışı danışmanlık projesi olup, Türk Savunma Sanayi’nin de ilk nitelikli hizmet ihracatı projesidir. Projenin başlatılması ile STM, teknoloji odaklı danışmanlık ve mühendislik çözümlerinde uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir kuruluş olma yolunda ilk adımını atmıştır.

Savunma ve Havacılık Endüstri Kümelenmesi
Haziran 2011 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşme ile Kazan Savunma ve Havacılık Sanayi Kümelenme Projesi kapsamında yan sanayi ve KOBİ’lerin ortak bir alanda ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojilere dayalı ürünleri üreteceği bir kümelenme hedeflenmiştir.
Nitelikli işgücüne sahip ve dünyanın sayılı havacılık merkezlerinden biri olmaya aday Savunma ve Havacılık Sanayi Kümelenmesi kurulması amacıyla TUSAŞ Tesislerine komşu alanda Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluşu ve kümelenme çalışmalarında Savunma Sanayii Müsteşarlığına danışmanlık hizmeti sağlanmıştır.

Stratejik Karar Destek Sistemleri
STM, teknik "Think Tank" kuruluşu olma stratejik hedefi doğrultusunda faaliyet gösterdiği çeşitli sektörlere yönelik olarak karar destek sistemleri alanında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda stratejik karar destek sistemleri ile ilgili olarak, yetkin araştırma kuruluşları, akademisyenler ve danışmanlık firmaları ile işbirlikleri yapılarak, geliştirilen modeller üzerinden Stratejik Analizler gerçekleştirilmektedir.

Sektörel Pazar Analizleri
STM, teknik "Think Tank" kuruluşu olma stratejik hedefi doğrultusunda faaliyet gösterdiği çeşitli sektörlere yönelik olarak panel ve konferanslar düzenlemekte, yayınlamakta olduğu sektörel analiz raporları ile derinlemesine inceleme ve analiz çalışmaları yürütmektedir.