FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, müteakip çalışma ve projelerine esas olacak fizibilite ve analiz hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda; sektör analizi, ihtiyaç analizi, mevcut çözümlerin tespiti ve analizi, ihtiyaca uygun çözüme yönelik konsept tasarımı, vb. çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Referanslarımız:
  • SSB Kara Araçları Test Merkezi Fizibilite Projesi 
  • SSB Ses Altı ve Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli Kavramsal Tasarım Analizi
  • SSB Uydu Fırlatma Merkezi Kurulumu Projesi Yapılabilirlik Etüdü
  • SSB Uydu Tabanlı Yaklaşma İniş Sistemleri Fizibilitesi
  • SSB Uydu Uzay Alt Birim ve Teknolojileri Fizibilitesi
  • TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü