SANAYİ KOORDİNASYONU

Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Yerli Sanayi Koordinasyon
JSF/F-35 Projesi kapsamında, SSM’nin JSF Projesi sanayi katılım stratejisinin uygulanması, yerli sanayinin alacağı iş payının artırılması, yeni iş alanlarının tespit edilerek ilgili firmalara yönlendirilmesi, yerli firmalar ile JSF projesi ana yüklenicileri ve onların alt yüklenicileri arasında iletişim ve eşgüdümün sağlanması ve yerli sanayi firmalarının JSF projesi isterlerine uygun şekilde uluslararası havacılık sektörüyle bütünleşmesi hedeflenmektedir.

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, 2004 yılında alınan SSİK kararı ile kurulan JSF Yerli Sanayi Koordinasyon Ekibi, Mayıs 2008’den bu yana çalışmalarını STM çatısı altında sürdürmekte ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na tam zamanlı danışmanlık hizmeti vermektedir. Sanayi koordinasyon faaliyetlerine ilave olarak SSM tarafından yürütülen proje yönetim faaliyetlerine de aktif olarak katılım sağlanmaktadır.

Nükleer Enerji Sektörü Ankara Altyapı Tespiti Saha Çalışması
Ankara Kalkınma Ajansı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan “Nükleer Enerji Sektörüne Yönelik Ankara’da Alt Yapı Tespiti İçin Saha Çalışması” sözleşmesi Temmuz 2015’te imzalanmıştır. 

Proje kapsamında, Ankara imalat sanayiinin nükleer enerji sektöründe tedarikçi/alt yüklenici olabilmesi için mevcut durumunun tespitine yönelik gerekli saha çalışması ve kaynak taraması gerçekleştirilmiş,  Akkuyu ve Sinop Nükleer Güç Santrali projeleri başta olmak üzere ilgili imalat alanında faaliyet gösteren firmaların sertifikasyon ihtiyaçları belirlenmiş ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi gereken eğitim, test ve analiz ihtiyaçları tespit edilmiştir.