SANAYİLEŞME VE SANAYİ KOORDİNASYONU

Kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı firmalara, Türkiye’de gerçekleştirecekleri projelerde yerli katkı payının artırılmasına yönelik araştırma ve analiz hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda; Türkiye sektör analizi, alt yapı tespit ve analiz çalışmaları, yeni iş alanları tespiti, ekonomik etki analizleri, yerelleşme ve yerlileştirme analizleri ile kümelenme ve sanayi koordinasyon faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Referanslarımız:
  • SSB Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Yerli Sanayi Koordinasyon Hizmetleri ve Danışmanlık Projesi
  • SSB Kazan Savunma ve Havacılık Sanayii Kümelenme Projesi 
  • Economic Consultancy Associates (ECA) Sinop Nükleer Güç Santrali Ekonomik Etki Analizi Lokalizasyon Projesi
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Nükleer Güç Santralleri için İhracat Odaklı Yerelleşme Projesi