İHRACAT YÖNETİM HİZMETLERİ

İhracat yönetimi hizmetleri kapsamında, Türk savunma sanayi ürünlerinin yurt dışına ihracatının tek elden yönetilmesi hedefi doğrultusunda ihracat için potansiyel olarak belirlenen ülkelerde uzmanlaşan bir teşkilatlanma ile çalışması yürütülmektedir.

Bu alanda sağlanan hizmetler şöyle sıralanabilir:

  • Mevcut Türk Savunma Sanayi Ürünlerinin Pazarlama ve Tanıtımı
  • Potansiyel bölgelerde Savunma Sanayi İşbirliği Ofislerinin kurulumu
  • Potansiyel pazarların ve tedarik sistemlerinin incelenmesi
  • Tedarik alternatiflerinin değerlendirilmesi ve ihracat imkanlarının oluşturulması
  • Savunma Sanayi Ürünlerinin ihracat potansiyelinin Karar Destek Sistemleri ile değerlendirilmesi
  • İhraç edilebilir savunma sanayi ürünlerine sahip firmalara ihracat / pazarlama desteği verilmesi.