KRİTİK TESİS VE TEST ALTYAPI KURULUM HİZMETLERİ

Milli stratejik hedefler ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda, 

  • Yurt içi test imkânlarının merkezi olarak planlanması ve hayata geçirilmesi, test ve değerlendirme alt yapısının tek merkezden idame işletilmesi,
  • Bakım merkezi, tersane gibi kritik altyapıların özel sektör bakış açısıyla işletilerek verimliliğinin arttırılması ve mükerrer yatırımların önlenmesi,

hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterilmektedir.

Projeler

  • Dikey Rüzgar Tüneli Bakım Onarım ve İdame Projesi

Uzmanlık Alanları

  • Kamu Özel Sektör İşbirlikleri
  • Test Merkezi İdame İşletme
  • Kritik Altyapı İşletme Planlama ve Yönetimi