TEDARİK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ

Günümüzde, tedarik fazı ile lojistik fazının entegre olarak planlaması ve yönetilmesi ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. STM, savunma tedariklerinin maliyet etkin olarak karşılanması, tedarik zinciri oluşturularak yönetiminin etkin olarak sağlanması ile lojistik fazın yönetim ve yürütülmesine yönelik çalışmalarını arttırarak sürdürmektedir.

STM, rekabet dışı, devlet kontrollü tarafsız danışman kimliği, etkin uzmanlık altyapısı ve yaygın sektörel hakimiyetiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün acil tedarik ihtiyaçlarını, ihtiyaç değerlendirmesi aşamasından itibaren, edinilen deneyimler ve ürün bilgisi çerçevesinde nitelikli mühendislik katkısı sağlayarak, ihtiyacın niteliğine göre danışmanlık, deneme, kiralama, eğitim gibi faaliyetleri de kapsayacak şekilde, kısa sürede doğrudan tedarik ederek karşılamaktadır.

Sistemlerin ömür devri yönetiminde, tedarik makamlarında analiz, planlama ve modelleme ihtiyacı oluşmasının yanı sıra, özgün projelerde üreticilerin de sorumlulukları artmaktadır. Bu kapsamda STM, savunma tedariklerinin lojistik fazında etkin bir uzmanlık altyapısının oluşturulabilmesi, teknoloji transferlerinin planlanması ve ihtiyaç duyulan modellerin oluşturulması alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Hizmetler

  • Tedarik Hizmetleri
  • Lojistik Danışmanlık ve Destek Hizmetleri

Projeler

  • Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi
  • Emniyet Genel Müdürlüğü Acil İhtiyaçlarının Tedariki Projesi
  • Keşif Gözetleme Hava Aracı Kiralama Projesi
  • Dikey Rüzgar Tüneli Kesintisiz Güç Kaynağı Projesi

Uzmanlık Alanları

  • Tedarik Süreci Yönetimi
  • Lojistik Ömür Devri Planlama ve Yönetimi
  • Performansa Dayalı Lojistik