SUALTI-SUÜSTÜ OPTİK HABERLEŞME SİSTEMİ PROJESİ

Sualtı-Suüstü Optik Haberleşme Sistemi Projesi

Üniversite – Sanayii İşbirliği Programları çerçevesinde, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş. (STM) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığı ile 2012 yılında başlatılan AR – GE faaliyetleri başarıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda STM ile BAU arasında bir İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.AR – GE çalışmalarının temelini, askeri deniz platformlarına yönelik ihtiyaçların, güncel teknolojiler kullanılarak karşılanması oluşturmaktadır.

Söz konusu AR-GE faaliyetlerinin ilki olarak 2012 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı’nın “Denizaltı – Helikopter arası Güvenli Optik Haberleşme Sistemi” Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü (TKY) Projesi kapsamında, B STM – BAU arasında danışmalık sözleşmesi imzalanmıştır. 3 yıl süren proje STM tarafından sağlanan danışmanlık çerçevesinde; zamanında, bütçesinde ve öngörülen performansın çok üstünde başarı ile sonuçlanmıştır.

İmzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında realize edilen ilk proje sonrasında optik haberleşme alanında muhtelif prototip sistemlerin BAU öz kaynakları ile gerçekleştirilmesinde teknik danışmanlık sağlanmıştır.

Bahse konu prototip haline getirilmiş nitelikte Su üstü ve Sualtı Güvenli Optik Muhabere imkanını sağlayan sistemler;

  1. “Dalgıçlar/SAT Timleri arasında ve/veya Dalgıçlar/SAT Timleri ile Denizaltı arasında kestirilemeyen, dinlenemeyen ve karıştırılamayan Optik Muhabere Sistemi”,
  2. “Suüstü Gemileri arasında kestirilemeyen, dinlenemeyen ve karıştırılamayan Optik Muhabere Sistemi”,
  3. Gemilerin havuzlama ihtiyacı olmaksızın limanda dalgıç marifeti ile karina incelenmesine imkân tanıyacak Sualtı Aydınlatma Sistemidir.