MUHAREBE ETKİNLİK DEĞERLENDİRME MODELİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

“Proje kapsamında;

  • Muharip platformların sentetik taktik çevrede muharebe etkinliklerinin ölçülebileceği mühendislik seviyesinde çözünürlüğe sahip simülasyon sistemi geliştirilmesi, 
  • Bütünleşik bir sanal ortamda muharebe etkinliğinin ölçülebilmesi,
  • Muharip platformların farklı konfigürasyonlarına ait yüksek sadakat seviyesine sahip modellerin farklı senaryolarda analiz edilmesi hedeflenmektedir.”