SARGUS - SENTETİK AÇIKLIKLI RADAR GÖZETLEME UYDUSU FAYDALI YÜK SİMÜLASYONU GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

  • Milli SAR uydusunun geliştirme ve entegrasyon aşamasında kullanılabilecek bir simülasyon aracı geliştirilmektedir.
    • Faydalı Yük Yer Testleri
    • Tanımlanacak Görevlerin Ön Başarım Analizi
    • SAR Görevlerine Yönelik Etkin Görev Planlanması
  • Milli SAR uydusunun kullanıcı makamı ve operatörlerinde SAR konsepti farkındalığının ve aşinalığının oluşturulması
  • Uydu operatörlerinin etkin eğitimleri