Denizcilik kabiliyetlerimizle Pakistan’da stratejik bir projeye daha başlıyoruz.

Pakistan Savunma ve Üretim Bakanlığınca açılan hidrografik/oşinografik etüt ve liman tasarımı ihalesini kazandık.

Proje kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak hidrografik/oşinografik etüt yanında jeolojik ve jeoteknik etüt ile modelleme çalışmalarını içeren limanın detay tasarımının STM tarafından yapılması planlanmaktadır.