Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayinde Katma Değerin Artırılmasına Yönelik Eğitim ve Analiz Projesi kapanış toplantısını gerçekleştirdik.

Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayinde Katma Değerin Artırılmasına Yönelik Eğitim ve Analiz Projesi kapanış toplantısı KOP İdaresi Başkanı Sn. İhsan Bostancı ve STM Genel Müdür Yardımcımız Sn. Özgür Güleryüz’ün konuşmalarının akabinde ThinkTech ekibimizin sunumu ile gerçekleşti.

Proje Hakkında;

01.10.2018 – 01.07.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen projenin amaç fonksiyonları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

  • Huğlu ve Üzümlü Bölgesinde yapılmakta olan av tüfeği ve parça üretiminin iç ve dış pazara yönelik katma değerinin artırılması
  • Huğlu ve Üzümlü Bölgesinde mevcut av tüfeği ve parça üretim yapısının savunma sanayi ve ilgili diğer sektörler ile entegrasyonunun sağlanması

Söz konusu amaç fonksiyonlarına ulaşabilmek maksadıyla STM ThinkTech tarafından;

  • Ekonomik Karmaşıklık ve Sistem Dinamikleri yöntemleri ile analiz, modelleme ve simülasyon çalışmaları yapılarak alternatif ürün/teknoloji portföyü belirlenmiştir
  • Bölge özelinde Talep Yönetim Sistemi konsept haritası geliştirilmiştir
  • Bölge özelinde danışmanlık ihtiyaçları belirlenmiştir
  • Temel – Orta – İleri seviye eğitimler verilmiştir
  • Eylem planı hazırlanmıştır