İGDAŞ SCADA Sistemlerinin Siber Olgunluk Seviyesinin Değerlendirilmesi projesini başarı ile tamamladık.

STM olarak yürütücülüğünü yaptığımız İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) SCADA sistemlerinin Siber Olgunluk Seviyesinin Değerlendirilmesi ve Artırılması amaçlı projemizi başarıyla tamamlayarak kapanış toplantısını gerçekleştirdik. 

Gerçekleştirilen bu proje kapsamında STM'li Siber Güvenlik Uzmanlarımız tarafından hem Operasyonel Teknolojiler (OT) hem de Bilgi Teknolojileri (IT) kapsamında detaylı analizler gerçekleştirilmiş ve raporlanmıştır. İGDAŞ SCADA olgunluk düzeyini ele alan bu analizlerde, STM’nin sektör tecrübesi ve ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartları esas alarak geliştirdiği Siber Olgunluk Seviyesi Değerlendirme Modeli (STM-SOS) kullanılmıştır. Kırmızı Takım Faaliyetleri ile de desteklenen bu modelin çıktıları neticesinde İGDAŞ OT ve IT Altyapısı olgunluğunun daha da artırılmasına yönelik gerekli kontrolleri ve aktiviteleri içeren raporlar İGDAŞ'a sunularak yol haritası belirlenmiştir.

6 Temmuz 2019'da Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi kapsamında vurgulanan Endüstriyel Kontrol Sistemleri'nin güvenliğinin sağlanması konusunda yürüttüğümüz bu projemizin diğer kurumlarımız için de referans olacağını değerlendiriyoruz.

Siber Güvenlikle ilgili faaliyetlerimiz hakkında deteyalı bilgi için tıklayınız.