Pakistan Agosta 90B Sınıfı Denizaltı Modernizasyon Projesinin kapsamı genişliyor.

Pakistan Agosta 90B Sınıfı Denizaltı Modernizasyon Projesinin kapsamı genişliyor. Ana Yüklenicisi olduğumuz Proje’de denizaltıların kabiliyetlerini artırmaya devam ediyoruz.