SSB ile “Savunma Okuryazarlığı” Proje sözleşmemiz kapsamında ilk faaliyet olan “Savunma Politikaları ve Teknolojileri Yaz Okulu” başarı ile tamamlanmıştır.

SSB ile STM arasındaki “Savunma Okuryazarlığı” Proje sözleşmesi 4 Eylül 2019 tarihi itibariyle imzalanmış olup, projenin ilk faaliyeti olan “Savunma Politikaları ve Teknolojileri Yaz Okulu” 12.09.2019 tarihinde başarıları ile tamamlanmıştır. Yaz okulu kapsamında lisans ve yüksek lisans öğrencilerine STM faaliyetleri hakkında genel bilgilendirmeler yapılmış olup, Savunma Planlama ve Tedariki hakkında sunumlar yapılmış ve ThinkTech faaliyetleri ve bu kapsamda geliştirilen Milli Kapasite Modeli ve İş Dünyası Harp Oyunu hakkında bilgilendirme sunumu yapılmıştır.