USMOS 2019 Konferansına Katılım Sağladık.

20-21 Kasım tarihlerinde ODTÜ KKM’de gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS 2019)’da Gemi Muharebe Etkinlik Değerlendirme Modeli Geliştirilmesi (GEMED) projemizi ve analiz simülasyonu kabiliyetlerimizi tanıttık.