İK POLİTİKAMIZ

Şirketimizin kültürü ve değerlerine uygun yetenekli insan kaynağını STM'ye kazandırmak, çalışanların gelişimlerine yatırım yaparak motivasyon ve bağlılıklarını artırmak, sürdürülebilir yüksek performansı teşvik ederek kurumsal amaç ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan sistemleri geliştirmektir.

Bu kapsamda STM İnsan Kaynakları Politikamız;

 • Şirket hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak nitelikteki insan kaynağına ulaşarak şirket ihtiyaçlarını karşılamak.
 • İşe alım, eğitim, performans, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve ödüllendirme sistemlerinin alt yapısını oluşturmak ve geliştirmek.
 • Şirketin iş süreçlerine ve çıktılarına yaptıkları katkıyı artırmak üzere çalışanları desteklemek ve motive etmek.
 • Sürekli öğrenme ve gelişim ortamı yaratmak amacıyla çalışanlarımızın profesyonel ve bireysel gelişimlerine yatırım yapmak.
 • Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına uygun en mükemmel çalışma ortamını ve atmosferini kendilerine sunarak, açık ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla STM’ye bağlılıklarını artırmak ve sürdürmek.
 • Müşteri odaklı, motivasyonu yüksek, değişime uyum sağlayan ve liderlik eden insan kaynağı ile kurum içi iletişimi artırmayı teşvik ederek tercih edilen işveren markası olmaktır.

Yetkinliklerimiz;

 • Sorumluluk Alma: Başarıya katkıda bulunmak için rol alır, davranışlarımızın ve kararlarımızın sonuçlarını sahipleniriz.
 • Güvenilirlik: Kurum değer ve prosedürleri ile tutarlı davranır,  içten davranışlarımız ve başarılı performansımızla saygı uyandırırız.
 • Çeviklik: Değişen koşullara öngörülü şekilde uyum sağlayarak, zamanında ve uygun çözümler üretiriz.
 • Birliktelik: Ortak bir hedef doğrultusunda, farklı fikirlerin duyulmasını teşvik ederek, açık ve şeffaf dayanışma ortamına katkı sağlarız.
 • Kalite ve Hizmet Odaklılık: Müşteri beklentilerini ve memnuniyetini merkeze alır, kalite süreçlerini gözetir, özenli ve dikkatli bir yaklaşımla, sürdürülebilir çözümler sunarız.