İK POLİTİKAMIZ

Şirketimizin kültürü ve değerlerine uygun yetenekli insan kaynağını STM'ye kazandırmak, çalışanların gelişimlerine yatırım yaparak motivasyon ve bağlılıklarını artırmak, sürdürülebilir yüksek performansı teşvik ederek kurumsal amaç ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan sistemleri geliştirmektir.

Bu kapsamda STM İnsan Kaynakları Politikamız;

 • Şirket hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak nitelikteki insan kaynağına ulaşarak şirket ihtiyaçlarını karşılamak.
 • İşe alım, eğitim, performans, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve ödüllendirme sistemlerinin alt yapısını oluşturmak ve geliştirmek.
 • Şirketin iş süreçlerine ve çıktılarına yaptıkları katkıyı artırmak üzere çalışanları desteklemek ve motive etmek.
 • Sürekli öğrenme ve gelişim ortamı yaratmak amacıyla çalışanlarımızın profesyonel ve bireysel gelişimlerine yatırım yapmak.
 • Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına uygun en mükemmel çalışma ortamını ve atmosferini kendilerine sunarak, açık ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla STM’ye bağlılıklarını artırmak ve sürdürmek.
 • Müşteri odaklı, motivasyonu yüksek, değişime uyum sağlayan ve liderlik eden insan kaynağı ile kurum içi iletişimi artırmayı teşvik ederek tercih edilen işveren markası olmaktır.

Yetkinliklerimiz;

 • Müşteri Odaklılık; Müşterimizi ve ihtiyaçlarını, yapılan her işin temel odağı haline getirir; verimli müşteri ilişkileri geliştirir ve koruruz.
 • Güven Yaratma; Kendimize ve organizasyona güven duyulmasını sağlayacak şekilde davranırız.
 • İletişim; Bilgileri ve fikirleri, farklı ortamlardaki bireylere veya gruplara açık ve öz bir şekilde aktarır; diğerlerinin fikirlerine ve hareketlerine yön verecek şekilde, odaklı ve ilgi uyandıran bir şekilde iletişim kurarız.
 • Sürekli Gelişim ve Öğrenme; Mevcut durumu ve süreçleri iyileştirmek için aksiyon alır; iyileştirme fırsatlarını belirler, çözümler uygular ve çözümlerin etkilerini ölçmek için uygun yöntemler kullanırız.
 • Değişime Uyum Sağlama ve Liderlik Etme; Katma değer yaratacak farklı ve yenilikçi yaklaşımlar arar ve diğerlerini bu konuda teşvik ederiz.
 • Kalite ve Sonuç Odaklılık; Bir işi tamamlarken oluşturulmuş prosedürleri doğru ve dikkatli uygular; çıktı kalitesinin yüksek olmasını temin eder ve kalite problemlerine karşın harekete geçeriz.