CYDECSYS

Siber Güvenlik Karar Destek Sistemi (CyDecSys)

CyDecSys bir kurum/kuruluşun siber güvenliği için gerekli risk değerlendirmesi, zafiyet kıymetlendirmesi, karar destek gibi yeteneklerin tek bir sistem çatısı altında toplayan bütünleşik bir karar destek sistemidir.

Sistemin ana odak alanı, bir kurumun kritik varlıklarının anlık durumu, varlıkların zafiyet dereceleri, varlıklara olan mantıksal bağlılıkları, varlıklarla ilişkili olarak zafiyet taramalarından elde edilen risk büyüklükleri ile ilişkili durumsal farkındalıktır.

Sistemin ana bileşenleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Ağ ve Varlık Keşfi
  • Zafiyet değerlendirme ve Risk Analizi
  • Tehdit istihbaratı ile kritik zafiyetler için anlık uyarı sağlanması.
  • Saldırı ağacı oluşturulması ve görselleştirilmesi
  • Koruyucu önlem analizi
  • Bütünleşik siber güvenlik resmi