MAKALELER/RAPORLAR

Kamu Güvenliği ve Acil Yardım Görevlerine Yönelik Haberleşme Sistemlerine İlişkin Sektör Raporu

31.07.2016

Bu raporda, kamu güvenliği ve acil yardım görevlerine yönelik kullanılabilecek haberleşme sistemleri ve karşılamaları beklenen ihtiyaçlar...

STM ve Siber Güvenlik Çözümleri

30.07.2016

Kurumların bilgi ve iletişim altyapısı bilgi güvenliğinin esas etmenleri açısından değerlendirilerek mevcut risk seviyesi ortaya çıkartılmakta... 

2016 Türkiye Siber Güvenlik Tehdit Raporu

29.07.2016

İçinde bulunduğumuz çağ, bilginin değerinin her geçen gün artmasıyla birlikte, bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır...

İHA Sistemleri Yol Haritası

28.07.2016

1900’lu yılların başında ilk defa ABD’de başlayan İnsansız Hava Aracı (İHA) çalışmalarının ardından, münferit çeşitli faaliyetler...

Muharebe Sahasının Dijitalleşmesi Stratejik Sektörel Değerlendirme Raporu

26.07.2016

Bu rapor, yurt içi ve yurt dışında Taktik Data Link (TDL) alanında yapılan faaliyetler hakkında güncel farkındalığı oluşturmak amacıyla...

Uydu Tabanlı Yaklaşma İniş Sistemleri

25.07.2016

Günümüzde havacılık sektörü ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Dünyada hava ulaşım ağlarının...