AY SINIFI DENİZALTI MODERNİZASYONU PROJESİ

Türk Deniz Kuvvetlerine ait 2 adet AY Sınıfı Denizaltının Modernizasyon Projesi sürecinde TCG DOĞANAY (S-351) ve TCG DOLUNAY (S-352) denizaltılarının Elektronik Destek, Hücum ve Seyir Periskopları ve Atalet Seyir Sistemleri modernizasyonu başarıyla tamamlanmıştır. 

Türkiye’de sivil bir firmanın, denizaltı modernizasyonunda ana yüklenici olması bakımından bir ilk olma özelliğini taşıyan proje, Türk Deniz Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi bakımından büyük önem arz etmekte olup Denizaltı projelerinde yerli sanayinin aldığı sorumluluğun gelişmesi açısından da ayrı bir değer taşımaktadır.  

Söz konusu projelere 2011 yılında başlanmış olup, TCG DOLUNAY denizaltısı 09 Nisan 2014, TCG DOĞANAY denizaltısı ise 22 Nisan 2015 tarihinde başarı ile modernize edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir.