Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, müteakip çalışma ve projelerine esas olacak fizibilite ve analiz hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda; sektör analizi, ihtiyaç analizi, mevcut çözümlerin tespiti ve analizi, ihtiyaca uygun çözüme yönelik konsept tasarımı, vb. çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, yurt içinde 1991 yılından itibaren, yurt dışında ise 2010 yılından itibaren savunma sistemleri danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Referans Projelerimiz

  • Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Danışmanlık Hizmeti Projesi (1991-2018 yılları)
  • SSB Teknoloji Yönetimi Danışmanlığı
  • Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Danışmanlık Hizmetleri Projesi
  • SSB Kara Araçları Test Merkezi Fizibilite Projesi
  • SSB Ses Altı ve Yüksek Hızlı Rüzgâr Tüneli Kavramsal Tasarım Analizi

  • SSB Uydu Fırlatma Merkezi Kurulumu Projesi Yapılabilirlik Etüdü
  • SSB Uydu Tabanlı Yaklaşma İniş Sistemleri Fizibilitesi
  • SSB Uydu Uzay Alt Birim ve Teknolojileri Fizibilitesi
  • TÜBİTAK MAM Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü

Mevcut Projelerimiz:

Milli Muharip Uçak (TF-X) Program Yönetimi Danışmanlığı

Milli Muharip Uçak (TF-X) Program Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri kapsamında TF- X Geliştirme Projesi’nin TUSAŞ tarafından sürdürülen ön tasarım fazı süresince SSB’ye teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Danışmanlık hizmetlerimiz; program yönetimi, sistem mühendisliği, hava aracı geliştirme, itki ve uçak sistemleri geliştirme, alt sistem tedarik ve geliştirme, teknoloji yönetimi, operasyonel analiz, sözleşme yönetimi, maliyet takip ve kontrol, alt yapı planlama, proje plan ve süreçlerinin geliştirilmesi ve denetlenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Daha Fazla Bilgi

İhracatı Destekleme Projesi

SSB ile STM arasındaki İhracatı Destekleme Projesi kapsamında; kurumsal iletişim faaliyetleri ve savunma sanayii ürünlerinin kamuoyuna ve dış pazarlara tanıtımı ile fuar, tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine yönelik koordinasyon desteği sağlıyoruz.

Konya Savunma Sanayi Merkezi Fizibilite Projesi

Konya Sanayi Odası ile yürüttüğümüz proje kapsamında; Konya bölgesinde bulunan imalat sanayinin, ülkemizdeki savunma sanayi sektörüne tedarikçi olabilme kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu doğrultuda firmaların kabiliyetlerini geliştirecek faaliyetlerle gerekli adımların atılmasını sağlayacak “Konya Savunma Sanayi Merkezi” kurulmasına yönelik bir fizibilite etüdü yapılmıştır.

Yaptığımız saha ziyaretleri ile firmaların özellikle yurtdışına ürettikleri ürünlere yönelik sahip oldukları lojistik, maliyet gibi konulara ilişkin deneyimleri yerinde incelenmiş ve elde ettiğimiz sonuçlar detaylı bir şekilde analiz edilerek fizibilite raporu hazırlanmıştır.

Daha Fazla Bilgi

Takım Tezgâhları Yerlileştirme Fizibilite Projesi

SSB Sanayileşme Daire Başkanlığı himayesinde yürüttüğümüz fizibilite projesinde; yurt içinde kullanılan ya da kullanılacak olan CNC tezgâhlarının toplam katma değerinin artırılması, CNC tezgâhlarının ile alt sistemlerinin tedariği ve lojistik desteğine ilişkin yurtdışı kaynaklı kısıtların etkilerinin en aza indirilmesini hedeflenmiştir.

Bu kapsamda 5 Eksenli CNC tezgâhlarının yurt içinde üretilebilirliğine yönelik fizibilite çalışması yapılarak alternatif iş modelleri oluşturulmuştur. Proje çıktılarının, yurt içinde 5 Eksenli CNC üretim ekosisteminin oluşturulmasında ve Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde sanayi üretiminde verimliliğin artırılmasında rehber olarak kullanılması hedeflenmiş ve ihracat- ithalat dengesine pozitif yönlü katkı sağlaması öngörülmüştür.

Daha Fazla Bilgi

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.