Uydu Platformu

Geliştirdiğimiz uydu platformları ile hem operasyonel uydu görevlerine hizmet etmeyi, hem de Türkiye’de uzay teknolojileri için geliştirilen ürünlere tarihçe kazandırmayı hedefliyoruz.

Uzaktan algılama ile elde edilecek uydu verilerine ihtiyaç duyan yerli/ yabancı kurum ve kuruluşlara bu alanda hizmet sağlamak da önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Kabiliyetler | Yetkinlikler

  • STM’nin kendi geliştirdiği yazılım araçları ile görev tasarım / analizi yapma kabiliyeti
  • Uzay standartlarına uyumlu uydu tasarımı ve analizi
  • Temiz oda ortamında uydu entegrasyonu ve testleri

Yazılım

Uyduların yörüngedeki görevleri sırasında uydu ve görev yönetimini yapan yazılımları ile uydunun yerden kontrolünü ve görev planlamasını sağlayan yazılımları geliştiriyor ve aynı zamanda geliştirdiğimiz bu yazılımları kendi uydularımız üzerinde de kullanıyoruz.

Uydu geliştirme sürecinde kullanmak üzere simülasyon ve modelleme araçları ile ürün tasarım ve doğrulama aşamalarında da destek sağlıyoruz.

Kabiliyetler | Yetkinlikler

 • Yazılım Geliştirme
 • Algoritma Geliştirme
 • Matematiksel Modelleme
 • Entegrasyon ve Test
 • Görüntü İşleme
 • Görev Planlama
 • Veri Analizi ve Füzyonu
 • Büyük Veri

Servis

Yer gözlem uydu sistemlerinden elde ettiğimiz uydu verilerini kullanarak ticari uydu verileri sağlama konusundaki yetkinliklerimizi artırıyoruz. Ayrıca uydu verisine ihtiyaç duyan kurum/ kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek uydu sistem çözümlerine yönelik konsept görev tasarımı, projelendirmeye yönelik teknik destek ve fizibilite çalışmaları alanlarında da faaliyet gösteriyoruz.

 

Kabiliyetler | Yetkinlikler

  • Görev Tasarımı ve Analizi
  • Uydu Sistem Tasarımı
  • Görev Planlama
  • Veri Analizi ve Füzyonu
  • Uydu Haberleşmesi
  • Uydu Operasyonları
  • Uzaktan Algılama
  • Veri Yönetimi ve Dağıtımı

Alt Sistemler

Mikro/ Nano uydu platformlarında kullanmak üzere uzay uyumlu alt sistem ve donanım geliştirme çözümleri sunuyoruz.

Kabiliyetler | Yetkinlikler

 • Ölçeklenebilir Donanım Tasarımı
 • Yapısal Tasarım ve Analiz
 • FPGA/Gömülü Yazılım Tasarımı
 • Elektronik Tasarım (Sayısal, Analog, RF, vb.)
 • Montaj, Entegrasyon, Test

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.