Başa Dön

Danışmanlık ve Sertifikasyon


Danışmanlık ve Sertifikasyon Hizmetleri kapsamında, başta savunma sanayii olmak üzere, çeşitli sektörlerde yurtiçinde ve yurtdışında yer alan çeşitli kurumlara, mühendislik ve danışmanlık, fizibilite hizmetleri ve uçuşa elverişlilik sertifikasyonu hizmetleri verilmektedir.
Danışmanlık Hizmetleri >
Sertifikasyon Hizmetleri >


İhracat ve Lojistik


İhracat ve Lojistik Hizmetleri kapsamında, Türk savunma sanayiinin ihracatının artırılması için ihracat hizmetleri ile acil tedarik, lojistik danışmanlık ve kritik altyapı idame işletme hizmetleri verilmektedir.
İhracat Yönetimi >
Tedarik ve Lojistik Hizmetleri >


Programlar


Programlar faaliyetleri kapsamında, test ve eğitim altyapıları, yazılım mühendisliği, sistem mühendisliği, modernizasyon ve entegre lojistik destek faaliyetlerinde anahtar teslim ürün, hizmet ve çözümler ile Milli ve Uluslararası Deniz Projelerinde; Suüstü ve Denizaltı Gemileri ile Askeri Tesis ve Tersanelere yönelik yeni inşa, modernizasyon ve bakım/onarım faaliyetlerinde anahtar teslim mühendislik çözümleri sağlanmaktadır.
Proje Geliştirme >
Deniz Projeleri >