Stm Veri Merkezi

Veri Merkezi ve Bilgi Teknolojileri

Başta güvenlik ve savunma sanayii olmak üzere, Kamu ve Özel sektörde faaliyet gösteren organizasyonlar için veri merkezi ve bilgi teknolojileri alanlarında gereksinim ve mevcut durum analizinden, tasarım ve gerçekleştirme faaliyetlerine, güncel bilgi teknolojileri uygulamalarından aktif-aktif veri merkezi çözümlerine kadar tüm hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca, uluslararası sertifikalara sahip tecrübeli personelimizle bu alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlıyoruz.

 • Veri Merkezi Tasarım, Uygulama, Test ve Devreye Alma Hizmetleri
 • Veri Merkezi Bakım, Modernizasyon ve Taşıma Hizmetleri
 • Veri Merkezi İnşaat Projelendirme ve Yapım İşi Hizmetleri
 • Aktif – Aktif ve Aktif – Pasif İş Sürekliliği Çözümleri
 • BT Entegrasyon ve Modernizasyon Projeleri
 • BT Altyapıları Analiz, Kurulum ve İşletme Hizmetleri
 • Kurumsal Yazılım Analiz ve Geliştirme Çözümleri
 • Veri Merkezi ve Bilgi Teknolojileri Alanlarında Ar-Ge Çalışmaları

Projeler

SSB%20Veri%20Merkezi%20Projesi

SSB Veri Merkezi Projesi

SSB bünyesinde yeni bir Veri Merkezi kurulması ve hizmete alınması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

EGM%20Siber%20Su%C3%A7larla%20M%C3%BCcadele%20Dairesi%20Veri%20Merkezi

EGM Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Veri Merkezi

Yüksek güvenlik ve işletme standartlarında bir Veri Merkezi tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.

EGM%20B%C4%B0LG%C4%B0N%20Projesi%20HPC%20Veri%20Merkezi

EGM BİLGİN Projesi HPC Veri Merkezi

Yüksek yoğunluklu (HPC) sistemlerinin konumlandırılması amacıyla ilave bir Veri Merkezi tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.

EGM%20%C4%B0%C5%9F%20S%C3%BCreklili%C4%9Fi%20Veri%20Merkezi%20ve%20FKM%20Projesi

EGM İş Sürekliliği Veri Merkezi ve FKM Projesi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mevcut veri merkezi ile aktif-aktif çalışacak yüksek işletme standartlarında bir iş sürekliliği veri merkezi tasarlanması, inşa edilmesi, devreye alınması, ayrıca mevcut veri merkezinde gerekli iyileştirmelerin yapılarak ilave bir Felaket Kurtarma Merkezi’nin tasarlanması faaliyetlerini içermektedir.

EGM%20%C4%B0%C5%9F%20S%C3%BCreklili%C4%9Fi%20Veri%20Merkezi%20Modernizasyon%20Projesi

EGM İş Sürekliliği Veri Merkezi Modernizasyon Projesi

EGM İş Sürekliliği ve FKM Projesi kapsamında yapılması planlanan İş Sürekliliği Veri Merkezi (İSVM)’nin ihtiyaçlarına uygun binaların (beyaz alan, enerji merkezleri vb.) yapım işi faaliyetlerini içermektedir.

Tsk Logo

TSK Yedek Bilgi Sistemleri Merkezi Projesi

Yedek Bilgi Sistemleri Veri Merkezi yapılmış ve bünyesinde Veri Depolama, Yedekleme ve Görüntü Aktarma Sistemleri sağlanmıştır.

Jandarma%20Genel%20Komutanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Haberle%C5%9Fme%20ve%20G%C3%BCvenlik%20Projesi

Jandarma Genel Komutanlığı Haberleşme ve Güvenlik Projesi

Jandarma Genel Komutanlığı’nın web tabanlı veri depolama ve dosya paylaşımı ihtiyacına yönelik Bulut Depolama ve Güvenliği sisteminin tedarik ve entegrasyonu ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerini içermektedir.

Jandarma%20Genel%20Komutanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C3%96nleyici%20Kolluk%20Analiti%C4%9Fi%20Projesi

Jandarma Genel Komutanlığı Önleyici Kolluk Analitiği Projesi

Jandarma Genel Komutanlığı’nın bilgi teknolojileri kapsamındaki ihtiyaçlarını gidermek üzere Kolluk Analitiği Karar Destek Sistemi geliştirilmesi faaliyetlerini içermektedir. Jandarma sorumluluk bölgelerindeki çeşitli suçların analiz edilmesine ve önlenmesine yönelik karar destek modelleri geliştirilmiştir.

Jandarma%20Genel%20Komutanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C4%B0%C5%9F%20S%C3%BCreklili%C4%9Fi%20ve%20Kolluk%20Analiti%C4%9Fi%20Merkezi%20Projesi

Jandarma Genel Komutanlığı İş Sürekliliği ve Kolluk Analitiği Merkezi Projesi

Dünya standartlarında, güvenilir yapıda, işletimi kolay, genişlemeye elverişli bir iş sürekliliği ve kolluk analitiği merkezi inşa etmek ve ayrıca ihtiyaç duyulan aktif bilgi sistemleri bileşenlerini çalışır halde teslim etmek, mevcut veri merkezinden İş Sürekliliği ve Kolluk Analitiği Merkezine verileri taşınması faaliyetlerini içermektedir.

Uzmanlıklar & Sertifikasyon

Pmi Logo%201

Proje Yönetimi

PMI-PMP Sertifikalı Yöneticiler

Prince

Proje Yönetimi

PRINCE2 Sertifikalı Yöneticiler

Incose Csep Logo

Sistem Mühendisliği

INCOSE-CSEP Sertifikalı Mühendisler

Atd Logo

Tier Sertifikaları

Tier-3 ve Tier-4 Veri merkezi projesi kurulum ve yönetim tecrübesine sahip uzman personel UPTIME Institute tarafından verilen ve uluslararası çapta kabul gören TIER Sertifikaları, veri merkezlerinin yeterlilik esaslarını değerlendirir.

UPTIME TIER Sertifikası veri merkezlerinin: Elektrik altyapısı, soğutma, güvenlik, yangın, bina sağlamlığı, network yapısı gibi konularını değerlendirir. Felaket durumlarında hizmet verebilme kapasitesini ölçer. Ayrıca Veri Merkezlerinin Amortisman süresini (ROI) ölçmek için veri sağlar.

Bicsi Logo

Building Industry Consulting Service International(BICSI)- Data Center Design Consultant (DCDC)

BICSI-DCDC Sertifikalarına sahip Uzman Personel
Bu sertifikaya sahip personel Veri merkezleri tesislerini tasarlama ve kurma konusunda yetkinlik gösterir.

Danışmanlık

Veri%20Merkezi%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20Hizmetleri

Veri Merkezi Danışmanlık Hizmetleri

 • Veri Merkezi Teknolojileri (VM Modelleri, Bileşenleri, Teknoloji Seçimi)
 • Veri Merkezi Tasarımı
 • Veri Merkezi Test ve Devreye Alma Faaliyetleri
 • Veri Merkezi İşletmesi
 • Veri Merkezi Proje Yönetimi

Eğitim 

E%C4%9Fitim

Veri Merkezi Eğtimleri

 • Veri Merkezi Uzmanlığı Eğitimi
 • Veri Merkezi Modelleri
 • Veri Merkezi Bileşenleri
 • Standart ve Yönetmelikler
 • Veri Merkezi Proje Yönetimi
 • Veri Merkezi Test ve Devreye Alma Faaliyetleri
 • Veri Merkezi İşletmesi

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.