ENERJİ

Savunma ve havacılık alanındaki deneyim ve bilgi birikiminden destek alınarak, yenilenebilir ve nükleer enerji sektörlerinde de yeni açılımlar üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır. STM, bu alanlarda deneyimli uzmanlarla danışmanlık ekiplerini güçlendirirken, bir yandan da enerji sektöründe deneyimli danışman kuruluşlar, firmalar ve akademisyenler ile işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Yine söz konusu alanlarda projeler gerçekleştirilerek sektörel bazda STM'nin tanınırlığı artırılmaktadır.