RAYLI SİSTEMLER

DDGM ile 2017 yılında imzaladığımız protokol ile STM;
  • Demiryolu araçlarının ulusal yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi, raporlanması ve belgelendirilmesi hususlarını gerçekleştirmek üzere Atanmış Kuruluşu (Designated Body – DeBo) olarak,
  • Demiryolu araçlarının ilgili UTP’ler (Uniform Technical Prescription) kapsamında yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi, raporlanması ve belgelendirilmesi hususlarını gerçekleştirmek üzere Değerlendirme Kuruluşu (Assessing Body) olarak,
  • Bakımdan Sorumlu Kuruluş ( Entity In Charge of Maintenance - ECM) olmak için başvuruda bulunan işletmelerin değerlendirmesini/denetlenmesini COTIF (Demiryolu ile Uluslararası Taşımalara İlişkin Sözleşme) sözleşmesi Uluslararası Trafikte Kullanılacak Demiryolu Malzemelerinin Teknik Kabulü ile ilgi (ATMF) Tek Tip Kurallar EK-A’ya göre yaparak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na raporlamak üzere yetkilendirilmiştir.