SİVİL HAVACILIK

STM, askeri havacılık alanındaki tecrübe ve bilgi birikimini sivil havacılık sektöründe değerlendirmek üzere önemli adımlar atmaktadır. STM, en değerli kaynağı olan kalifiye insan gücünü sivil havacılık alanında tasarım, sertifikasyon, sistem mühendisliği, program yönetimi ve benzeri konularda danışmanlık hizmetleri sağlamak üzere en etkin şekilde kullanmaktadır.