SERTİFİKASYON HİZMETLERİ

Askeri havacılık alanında 2005 yılından itibaren, sivil havacılık alanında ise 2011 yılından itibaren olacak şekilde uçuşa elverişlilik sertifikasyonu danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamında aşağıdaki hizmetler sağlanmaktadır:
  • Emniyet fonksiyonu ve uçuşa elverişlilik sertifikasyonu alt yapısının oluşturulması,
  • Uçuşa elverişlilik değerlendirme,
  • Uçuşa elverişlilik sertifikasyonu,
  • Sertifikasyon eğitimleri.
2017 yılından itibaren demiryolu sektöründe sertifikasyon odaklı olmak üzere aşağıdaki danışmanlık hizmetler verilmektedir:
  • Uygunluk değerlendirme kuruluşu danışmanlığı,
  • Süreç danışmanlığı,
  • AR-GE, tasarım, analiz ve test hizmetleri ve danışmanlığı
Referanslarımız:
  • SSB Sertifikasyon Danışmanlık Hizmeti Projeleri
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Sivil Havacılık Otoritesi Uzman Desteği
  • Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile imzalanan Atanmış Kuruluş/Değerlendirme Kuruluşu Protokolü