BÜYÜK VERİ VE VERİ BİLİMİ

STM’nin Büyük Veri ve Veri Bilimi (Big Data & Data Science) alanındaki çalışmaları kapsamındaki ana yaklaşımı, veri türünden ve kaynağından bağımsız bir şekilde Büyük Veri araçları ve Veri Bilimi uygulamaları vasıtasıyla Askeri ve Sivil sektördeki ihtiyaca cevap vermektedir.
STM Büyük Veri İşleme Alt yapısı, farklı kaynaklardan gelen büyük hacimli ve yapısal olmayan veriler üzerinde analiz yapılabilmesine olanak sağlamak için ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL) işlemlerini en etkin biçimde gerçekleştirmekte, Duran (Data at Rest) ve Hareketli (Data in Motion) verilerin birlikte ve eş zamanlı işlenebilmesine olanak sağlamaktadır.

Ayrıca Büyük Veri’nin ETL yöntemleri ile altyapıya aktarılması, işlenerek istatistik, yapay zeka ve makine öğrenimi temelli modelinin geliştirmesi ve model üretmeye kadar olan süreçte akademik açıdan yetkin ve tecrübeli veri bilimcileri ile en güvenilir analizlerinin gerçekleştirilmesi STM’nin ana faaliyet alanı olarak belirlenmiştir. Analizi tamamlanan verinin görselleştirilmesi ve karar vericiler için anlamlı hale getirilmesi işlemi ise Veri Bilimi’nin son aşaması olarak STM’nin üzerinde büyük bir titizlikle ve etkin olarak çalıştığı bir başka bilim alanıdır. Kendine ait bir makine öğrenimi çatısı geliştirmeye devam etmekte olan STM Büyük Veri ve Veri Bilimi ekibi, bu alanda gerçekleştirdiği öncü akademik çalışmaları ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği çalışmaları ile ülkemizde ve dünyada ihtiyaç duyulan her alanda hizmet vermektedir.

Veri duyarlı (Data Intensive) uygulamaların yanında, Yüksek hesaplama kabiliyeti gerektiren (Computationally Intensive) uygulamalar için de yeteneklerini geliştiren STM bu konuda gerçekleştirdiği yatırımları ile etkin olarak hizmet vermektedir. Farklı veri kaynakları üzerinde çalışmalarını sürdüren STM farklı türlerdeki sensör ve Nesnelerin İnterneti’nden (IoT) gelen verinin de Büyük Veri alt yapısı ile işlenmesi ve Veri Bilimi yöntemleri ile analiz edilebilmesi yeteneğine sahiptir. Biyoinformatik alanında da çalışmalarına başlayan STM, bu alanda da milli bir çözüm sunmak maksadıyla Ar-Ge faaliyetlerine devam etmektedir. Bunlarla birlikte derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar ile büyük veriler üzerinden ihtiyaca yönelik derin öğrenme mimarileri geliştirerek başarılı uygulamalar geliştirilebilmekte, STM dünyada oldukça yeni bu alanda etkin çözümler üretilebilmektedir.

STM Büyük Veri Kabiliyetleri

 • Jenerik Veri İşleme Altyapısı
 • Askeri, Sağlık, Finans, Havacılık vb. Sektörler İçin Genelleştirilmiş Lamda Mimari
 • Hadoop YARN, Spark ve Storm/Samza Bileşenleri
 • Farklı Veri Tipleri İşlenmesi:
  • Duran Veriler
  • Hareketli Veriler
  • Bağlı Veriler
 • Veri Bilimi Uygulamaları
 • İş Analitiği Uygulamaları
 • Veri Madenciliği Uygulamaları
 • Veri Görselleştirme Uygulamaları
 • Arama Motoru ve İndeksleme Teknolojileri
 • Kurumsal Büyük Veri Eğitimleri
 • Ortaklaşa Ar-Ge Çalışmaları
 • Kurumlara Özel Mimari Çözümler Üretilmesi
 • ETL ile Veri Entegrasyonu Yeteneği
 • Kurumsal Büyük Veri İşleme Platformu
 • Derin Öğrenme ve İhtiyaca Göre Büyük Veriler Üzerinde Derin Öğrenme Mimarisi Geliştirme