RF SİMÜLASYON

STM, yürütmekte olduğu ARGE çalışmaları ile engel arkası hedef tespit radar sistemleri, konum kestirim sistemleri, benzetim teknolojileri ve uzay teknolojileri alanında yetkinlik kazanmaktadır. Geliştirilen sistemler özgün ihtiyaçlara göre tasarlanmakta, milli algoritma ve yazılımlar ile entegre edilmekte, askeri ve sivil sektörün gerektirdiği kalite standartlarına uygun şekilde test edilerek hizmete sunulmaktadır.

UZMANLIK ALANLARI

Simülasyon Teknolojileri

 • Matematik/Fizik Modelleme
 • Analiz/Ölçme/Etkinlik Değerlendirme Sistemleri
 • Eğitim/Gömülü Eğitim Sistemleri
 • Aviyonik Emülatör/Simülatör Sistemleri
 • Uydu Faydalı Yük Simülasyon Sistemleri

Radar Teknolojileri

 • Duvar Arkası Hedef Tespit Sistemleri
 • Konum Kestirim Sistemleri
 • Sentetik Açıklıklı Radar Sistemleri

Uydu Teknolojileri

 • Sistem Mühendisliği
 • Yörünge Analiz
 • Mekanik Tasarım
 • Yazılım Geliştirme
 • Yer İstasyonu

PROJELER