STM THINKTECHONLINE|FOCUS Savunma Teknolojilerinin Sivil Kullanım Alanlarını Tartışıyor

23.06 2020
Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech’in online ve canlı olarak gerçekleştireceği toplantı; savunma teknolojilerinin farklı sektörlerde de yaygınlaştırılmasıyla doğacak çift kullanım (dual-use) fırsatlarına dikkat çekecek.

Savunma sanayiinin teknolojik kabiliyetleri ve bilgi birikiminin sivil alanda da kullanılması veya ters yönlü olarak sivil teknolojilerin savunma sanayiinde kullanılması teknolojinin çift kullanımı (dual use) olarak nitelendiriliyor. Çift kullanımın yaygınlaşması Türkiye’de teknolojinin ivmelenmesinin önünü açacak bir devrim niteliği taşıyor. COVID-19 ile mücadele sürecinde sağlık sektörüne yönelik solunum cihazının savunma sanayii ve teknoloji şirketleri tarafından birlikte üretilmesi, teknolojinin çift kullanımına yönelik başarılı bir örnek oldu.

Türkiye’de teknolojinin çift kullanımı ve bu konseptin farklı sektörlere katkısını tartışmak üzere alanında yetkin isimler STM ThinkTechOnline|Focus toplantısında bir araya gelecek. STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan moderatörlüğünde gerçekleşecek Savunma Sanayiinde Adaptasyon: Çift Kullanım (Dual-Use) Konsepti” başlıklı STM ThinkTechOnline|Focus Toplantısı’nda; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Dr. Şaduman Aziz, ASELSAN Strateji Yönetimi Direktörü Sami Duman, ODTÜ Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Beşikci ve Response Ortho CEO’su Şehmuz Işın görüş ve öngörülerini paylaşacak.

“Teknolojinin çift kullanımında yapay zeka önemli rol oynuyor”

Yenilikçi teknolojilerin çift yönlü kullanımının özellikle sağlık, ulaşım, haberleşme, güvenlik, elektronik, havacılık, otomotiv, görüntü işleme, yapay zekâ gibi sektör ve alanlarda giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayan STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan şöyle devam etti: “COVID-19 pandemi süreci; optik/elektrooptik görüntüleme, robotik, mekatronik, bilgi ve iletişim, simülasyon gibi özellikle sağlık ve savunma alanlarında çift amaçlı kullanılabilecek teknolojilerin geliştiği, ortak mühendislik çalışmalarının gerçekleştirildiği, teknoloji transferinin yapılabildiği, üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendiği, uluslararası yeni pazar fırsatlarının hızla arttığı bir sürece dönüşüyor.”

Özellikle yapay zekâ uygulamalarının kullanımı başta savunma sanayii olmak üzere, farklı sektörlerde yaygınlaşıyor. Savunma sektöründe olgunlaşmış bazı yapay zeka uygulamalarının, pandemi sürecinde MR tarama yöntemi ile hastalardaki anomali tespitinde de başarılı bir şekilde kullanılabildiğini gördük. STM ThinkTech ev sahipliğinde gerçekleşecek online odak grup toplantısında başta yapay zeka olmak üzere teknolojilerin çift kullanımının getireceği fırsatlara ilişkin öngörüleri değerli uzmanlarla birlikte ele alacağız.”

STM ThinkTechOnline | Focus sosyal medyada canlı yayınlanacak

24 Haziran Çarşamba günü 15:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan online odak grup toplantısı STM ThinkTech’in Youtube ve Twitter hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

STM ThinkTech Hakkında

Savunma–güvenlik ve mühendislik-teknoloji alanlarında var olan bilgi birikimi ve insan kaynağıyla bölgesel ve küresel stratejiler, teknolojik öngörüler, olası senaryolar ve karar destek sistemleri geliştiriyor. Türkiye’nin gelecek vizyonuna uygulanabilir, düşünsel ve pratik katkılar sunan ThinkTech, başta savunma olmak üzere havacılık, enerji, ulaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında objektif bir yaklaşımla teknoloji odaklı analizler ile özgün çözümler geliştiriyor ve veri işleme yeteneğiyle raporlar yayımlıyor. STM ThinkTech, geliştirmekte olduğu öngörüler ve stratejik çözümler için akademisyenler, diğer düşünce kuruluşları, üniversiteler, yüksek teknoloji üreten firmalar, kamu kurumları ve karar vericilerle iş birliği içerisinde.

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.