Ekim-Aralık 2020 Dönemi Siber Tehdit Durum Raporu’muzu Yayınladık

28.01 2021

A Siber%20tehdit

Ekim-Aralık 2020 dönemi Siber Tehdit Durum Raporu’muzda; 2020 yılı siber güvenliği’nin genel değerlendirilmesine yer verilirken, 2020 yılında yaşanan pandeminin gündeme getirdiği yeni siber tehdit alanları da irdeleniyor.

 Raporumuzda, evden çalışmada en çok kullanılan uzaktan erişim teknolojilerinin sahip olduğu zafiyetlerin Dünya ve Türkiye genelinde 2020 yılı içinde nasıl bir değişim gösterdiğinin incelemesi yer alıyor. COVID-19 pandemisi döneminde kurumların ve insanların özellikle uzaktan erişim servisleri ve teknolojileri hakkındaki bilgi birikiminin arttığı ve bu alandaki zafiyetlere daha çok önem vermeye başladığının gözlemlendiği vurgulanıyor. 

Raporumuzda, Siber İstihbarat Merkezimizin 2020 yılında meydana gelen veri ihlalleri analizine ve veri ihlallerinin hangi nedenlerden gerçekleştiği değerlendirmesine yer veriliyor. Çalıntı giriş bilgileri üzerinden düzenlenen saldırıların artışındaki sebebin, sızdırılan giriş bilgilerindeki artış olduğu değerlendirilen raporumuzda, birçok platformda sızdırılmış kullanıcı verilerinin ticaretinin yapılıyor olmasının bu durumun yaygınlaşmasına sebebiyet verdiği belirtiliyor.

2021 yılına ilişkin öngörülerin de yer aldığı raporumuzda, sağlık sektörü ve buna bağlı olarak en çok gündemimizde olan aşı çalışmalarına yönelik siber saldırıların devam edeceği ve aşılama süreci içinde oltalama saldırılarının da gündemde olacağı belirtiliyor. Bundan dolayı bu alanda faaliyet gösteren firmaların güvenlik önlemlerini proaktif bir bakış açısı ile tekrar gözden geçirmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor.

Raporumuz, içinde bulunduğumuz Pandemi sebebiyle kullanımı yaygınlaşan temassız kredi kartı ödemelerinin beraberinde güvenlik zafiyetlerinin de gündeme geldiğini belirtiyor. Rapor, belli bir limite kadar PIN koduna ihtiyaç duyulmadığına ve bundan yararlanmak isteyen kötü niyetli kişilerin pos cihazını gizleyerek otobüs, metro gibi kalabalık ortamlarda kurbanlara yaklaşarak fark ettirmeden temassız ödeme alabildiklerine dikkat çekiyor.

ThinkTech internet sitesi üzerinden yayınladığımız raporumuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

 https://thinktech.stm.com.tr/detay.aspx?id=400

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.