Yerli ve Milli İmkanlarla Ürettiğimiz E- Kelepçe Ocak 2021 Tarihi İtibariyle Adalet Bakanlığı'nın Hizmetine Sunulacak

01.02 2020

E Kelepce Haber Gorseli

STM, Elektronik İzleme Sistemi Projesi’nin Ana yüklenicisidir. Proje kapsamında Elektronik İzleme Merkezi yazılımı STM tarafından geliştirilecektir. STM’nin Komuta-Kontrol, Büyük Veri ve entegrasyon alanlarındaki yetkinlikleri projeye yansıtılacaktır.

Ürün geliştirme süreçlerine Şubat 2020 tarihi itibariyle başlanmış olup, hızlı prototipleme yöntemiyle 3 geliştirme versiyonu geliştirilecektir. Ağustos 2020’de nihai versiyonlar üretim bandında olacaktır. Sürekli entegrasyon prensibi ile yürütülen faaliyetler dolayısıyla ilave bir entegrasyon süresine ihtiyaç duymayacak olan cihazların kullanımına 1 Kasım 2020 tarihinde başlanacaktır. 31 Aralık 2020 tarihine kadar halihazırda kullanılmakta olan sistemle paralel çalışacak olan Elektronik İzleme Sistemi, 1 Ocak 2021 itibarıyla kullanılmakta olan sistemin yerini tamamen alacaktır.

Elektronik izleme Sistemi; şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Suç olaylarını engellemek ve azaltmak için genel hedefin bir parçası olarak, proje Avrupa standartlarına uygun olarak Türkiye'de etkili ve işlevsel bir elektronik izleme sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Elektronik Kelepçeler Avrupa Birliğinde de sanık ve hükümlülerin izlenmesi ve gözetim altında tutulmasının yanı sıra, öğrenciler için de sosyal ve sorumluluk takip amaçlı kullanılmaktadır.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.