ThinkTech Teknolojik Düşünce Merkezi ve Karar Destek Sistemleri

STM ThinkTech Teknolojik Düşünce Merkezi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) öncülüğünde, başta savunma ve güvenlik olmak üzere bilim ve teknoloji, havacılık, ulaştırma, sağlık, eğitim ve enerji gibi sektörlere ilişkin stratejik alanlarda, karmaşık problemlere özgün çözümler üretmek ve teknolojik uzgörüler geliştirmek amacıyla 23 Kasım 2017 tarihinde kuruldu.

Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech ile SSB’nin yerli ve milli savunma sanayi ekosistemi oluşturma ve geliştirme vizyonuna uygun olarak, disiplinler arası ve çok disiplinli bir metodoloji uygulanmaktadır. Bu metodoloji çerçevesinde; problemleri “Sistem Düşüncesi” ve “Harp Oyunları/ Senaryo Analizleri” yaklaşımları ile tanımlıyor, en gelişmiş yöntemler ile analiz edip sentezliyor, dinamik teknikleri kullanarak modelliyor, bu modellerin simülasyonunu yapıyor ve bütünleşik karar destek sistemleri ile performans yönetim sistemleri geliştiriyoruz.

Referans Projelerimiz

    • NATO SHAPE Resilience Experiment Karar Destek Sistemi Projesi
    • Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayinde Katma Değerin Artırılmasına Yönelik İhtiyaç Analizi Projesi
    • Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayinde Katma Değerin Artırılmasına Yönelik Eğitim ve Analiz Projesi

Stm Think Tech Logo W Tr

Mevcut Projelerimiz

NATO SHAPE Resilience Experiment Karar Destek Sistemi Projesi

“Sistem Dinamikleri” yaklaşımı kullanılarak NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (Allied Command Transformation - ACT) için NATO Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli geliştirilerek NATO’ya teslim edilmiştir.

Söz konusu model; büyük göç hareketleri, çatışma ortamının oluşması, büyük çaplı elektrik kesintileri ve doğal afetler gibi NATO tarafından belirlenen stratejik şok türlerinin gerçekleşmesi halinde; hangi alanların ve altyapıların ne seviyede etkileneceğine ilişkin senaryo tabanlı analiz altyapısı sunmaktadır. STM ThinkTech Elastikiyet Karar Destek Modelimiz; şokların gerçekleştiği durumların stratejik etkileri, sivil ve askeri sistem unsurlarında yaratacağı olası sonuçları ve performans değişimlerini göstererek, karar vericilere kaynak ve yatırımların nasıl yönlendirileceğine dair önemli bir destek sağlamaktadır. Modelin üst versiyonunun geliştirilmesine ilişkin NATO ACT ile çalışmalara başlanmıştır.

Daha Fazla Bilgi

KOP (Konya Ovası Projesi) Eğitim ve Analiz Danışmanlık Hizmeti Projesi

Konya Huğlu ve Üzümlü bölgelerinde konuşlu av tüfeği üreticilerinin verimliliğinin artırılması ve savunma sanayiine entegrasyonu hedeflerine yönelik olarak, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile gerçekleştirdiğimiz danışmanlık projesidir.

Projede; bölgede yer alan üreticilerden saha verisi toplanarak, yapay zekâ algoritmaları ile üreticiler kategorilere ayrılmış ve her bir kategoriye özgün eğitim ve analiz hizmetleri verilmiştir.

Analiz kapsamında; “STM ThinkTech Yetenek Analiz Modeli” kullanılarak, pazar çeşitliliğini artıracak yetenek- ürün portföyü oluşturulmuştur. “Ekonomik Karmaşıklık” yöntemi ile firma ve ürünlerin karmaşıklık endeksleri hesaplanarak, firmaların mevcut imkân ve kabiliyetleri ile üretilebilecek ürünlerin olası katma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, bölge üretim ekosistemi için bir “Talep Yönetim Sistemi” konsepti geliştirilerek ve “Sistem Dinamikleri” yöntemi ile ekosistem modellemesi yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan tüm çalışmaların raporlandığı İş Analizi Dokümanında, bölgeye ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik (ve somut) adımlar tanımlanmıştır.

Daha Fazla Bilgi

 

SSB Savunma Okur Yazarlığı Projesi

SSB Kurumsal Kalite ve İştirakler Daire Başkanlığı himayesinde yürüttüğümüz projede; gençlerin savunma sanayiine olan ilgisinin artırılması ve Türk savunma sanayinin mevcut durumu hakkında farkındalık seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında; Ankara’da toplam 42 katılımcının yer aldığı ve içeriğinde STM ThinkTech tarafından kurgulanan “İş Dünyası Harp Oyunu (Business Wargame)” faaliyetinin de bulunduğu iki adet “Savunma Politikaları ve Teknolojileri Yaz Okulu” düzenlenmiştir. Ayrıca Gaziantep’te yaklaşık 150 kişinin katılımı ile bir “Savunma Politikaları ve Teknolojileri Konferansı” icra edilerek “Savunma Çalışmalarına Giriş Kitabı”nın yazımına başlanmıştır.

Daha Fazla Bilgi

Türkiye İçin Milli Kapasite Modeli Projesi

Proje kapsamında; bir ülkenin sahip olduğu toplam kapasiteyi analiz edebilmek maksadıyla “Sistem Dinamikleri” yöntemi kullanılarak bir karar destek modeli geliştirilmiştir. Modelde bir ülkenin insani, ekonomik, askeri, teknolojik, coğrafi, psikososyal ve politik boyutlarını oluşturan yaklaşık 1.500 parametreye yer verilmiştir.

Geliştirdiğimiz model ile ülkelerin milli kapasitelerine ilişkin yıllara sari senaryo tabanlı analizler yapılabilmektedir. STM ThinkTech Milli Kapasite Modeli; farklı alan ve sektörlere yönelik verilecek stratejik seviye yatırım kararlarının olası sonuçlarının öngörülmesinde kullanılabilecek yerli ve milli bir karar destek aracıdır. Söz konusu modelin geliştirilme sürecinde yakalanan ihracat başarısı da, modelleme ve simülasyon öz yeteneği kazandırmıştır.

Daha Fazla Bilgi

İleri Sağlık Teknolojilerinde Fikir-Ürün Döngüsü Karar Destek Sistemi Geliştirme Çalışması

Başkent Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz çalışma kapsamında; ileri sağlık teknolojileri alanında kamu veya özel sektörün yatırım yapabilecekleri en değerli teknoloji ve alanlar ile yapılacak yatırımın olası etkilerine ilişkin uzgörü sunabilen bir Teknolojik Uzgörü Karar Destek Sistemi geliştirilmiştir.

Çalışmada; fikirlerin ortaya çıktığı -en yüksek endeks/ alıntılanma katsayısına sahip- akademik makaleler, klinik çalışmalar ve patent veri tabanlarından sağlanan veriler üzerinde veri madenciliği, semantik ağ analizi, yapay zekâ ve makine öğrenmesi yöntemleri ile bir analiz yapılmıştır. Teknolojik Uzgörü Karar Destek Sistemimiz kullanılarak, ürüne dönüşmesi muhtemel fikirlerin patentleri çıkartılabilecek, henüz kuluçka aşamasındaki fikirler tespit edilebilecek ve odaklı yatırım yapılmasına katkı sunulacaktır. Karar destek sistemimiz; farklı sektörlere ilişkin, gelecekte katma değer yaratabilecek alanların tespit edilebilmesine de olanak sağlayabilecektir.

Daha Fazla Bilgi

Ulusal Kapasite ve Performans Takip Modeli

“Ekonomik Karmaşıklık” ve “Sistem Dinamikleri” yöntemleri kullanılarak geliştirdiğimiz karar destek sistemidir. Geliştirdiğimiz model, bir ülkenin ekonomik kapasitesinin yıllara sari ölçülmesini ve ekonomik kapasitenin artırılması için alınabilecek stratejik seviye yatırım kararlarının senaryo tabanlı olarak analiz edilmesini sağlayacak bir altyapı sunmaktadır.

STM ThinkTech Ulusal Kapasite ve Performans Takip Modelimiz; ihracat potansiyeli yüksek ürünlerin tespit edilmesi ve bu ürünlerin ihraç edilmeleri durumunda ülke ekonomisine sağlanabilecek katma değerin belirlenmesi konularında uzgörü oluşturabilmektedir.

Daha Fazla Bilgi

Stm Business Wargame

Diğer Faaliyetler

STM ThinkTech Teknolojik Düşünce Merkezi; Modelleme ve Karar Destek Hizmetlerinin yanı sıra bağımsız, objektif ve yapıcı bir yaklaşımla teknoloji odaklı raporlar ve analizler üretmektedir. ThinkTech web sitesinde yayımladığımız 300’ün üzerinde analiz ile teknoloji ve savunma gündemini yakından takip ediyor ve düzenlediğimiz odak toplantı ve paneller gibi network faaliyetleriyle kamuoyuna ulaşarak farkındalık artırıcı bir rol üstlenmektedir. Ayrıca, ThinkTech sahip olduğu “İş Dünyası Harp Oyunu/ Business Wargaming” kurgulama ve uygulama yeteneğini çeşitli hedef kitle ve gruplarla paylaşarak, bu kapsamda iş geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.