Yerlileştirme ve Sektör Analizleri

Türkiye’nin yurt dışı bağımlığının azaltılmasına, sanayi üretiminde verimliliğin artırılmasına ve ihracat- ithalat dengesinin pozitif yönlü olmasına katkıda bulunmak amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı firmalara, Türkiye’de gerçekleştirecekleri projelerde yerli ve milli katkı payının artırılmasına yönelik araştırma ve analiz hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda; Türkiye sektör analizi, alt yapı tespit ve analiz çalışmaları, yeni iş alanları tespiti, ekonomik etki analizleri, yerelleşme ve yerlileştirme analizleri ile kümelenme ve sanayi koordinasyon faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.

Referans Projelerimiz

  • SSB Kazan Savunma ve Havacılık Sanayii Kümelenme Projesi
  • Sinop Nükleer Güç Santrali Ekonomik Etki Analizi Lokalizasyon Projesi
  • Nükleer Güç Santralleri için İhracat Odaklı Yerelleşme Projesi

Mevcut Projelerimiz

SSB Sektör Kabiliyet Atlası Projesi

SSB Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığı himayesinde yürüttüğümüz projede; Türkiye Elektronik Harp ve Radar (EHR) sektörünün takip edilmesi ve sektöre yön verilmesi kapsamında, EHR sektörünün mevcut durumunun belirlenmesi, sektör analizi için gerekli olan temel verilerin elde edilmesi ve ilgili veriler ışığında bir Teknoloji Uzayı oluşturulması hedeflenmiştir. Proje kapsamında; firmalara ziyaretler gerçekleştirilerek, firma kabiliyetlerine yönelik veriler toplanmış ve bu veriler işlenerek her bir firma için Firma Kabiliyet Haritası ve Türkiye geneli için Türkiye Kabiliyet Haritası oluşturulmuştur. Ayrıca, EHR merkezli 10 ayrı teknoloji alanında yürütülen Teknoloji Kırılımı ve Taksonomi çalışmaları ile firmalardan elde edilen veriler harmanlanarak çeşitli görsel analizlerin gerçekleştirilebildiği bir Teknoloji Uzayı Platformu hazırlanmıştır.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.