ALTAY Ana Muharebe Tankı
Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi
(TKKMBS) Projesi

ALTAY Programı Ana Muharebe Tankı kapsamındaki Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi (TKKMBS) yazılımı, ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak STM tarafından geliştirilmiştir.

TANKOM™ Komuta Kontrol Bilgi Sistemi Yazılım ürünümüzün yer aldığı 3 adet prototip platformun yer aldığı projenin Seri Üretim aşamasında da STM olarak görev alınacağı öngörülmektedir.

İLGİLİ BASIN BÜLTENLERİ

STM - Milli Gözcü STM TOGAN Türk Güvenlik Güçlerinde Görevde Tamamını oku

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.