NATO Integration Core
(INT-CORE)

NATO Integration Core çözümü, mevcut ve gelecek heterojen bilgi sistemleri arasında birlikte çalışabilirliği sağlayan esnek, uyarlanabilir ve sağlam bir bilgi sistemleri entegrasyon çekirdeğidir. Görev ağı içerisinde savaş alanının tamamında durumsal farkındalığı önemli ölçüde destekler.

Karar vericilere doğru zamanda, doğru bilginin verilmesini sağlayan INT-CORE; komuta kontrol, müşterek resim, muharebe sahası, görev vb. ile ilgili bilgilerin yayılımını desteklemek için komuta kontrol iş süreçlerini destekler.
Basit, esnek, uyarlanabilir ve sağlam bir ara katman yazılımı olan entegrasyon çekirdeği altyapısını değiştirmeden; sistemde yeni bir kodlama, derleme, teste gerek kalmadan yeni ve farklı tip veriler için konfigürasyona izin vererek, değişken muharebe sahası ortamında dinamik bir entegre çalışabilirlik ortamı sağlar.

Stm Nato Int Core

İLGİLİ BASIN BÜLTENLERİ

STM - Milli Gözcü STM TOGAN Türk Güvenlik Güçlerinde Görevde Tamamını oku
Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.