GEMED

Gemi Muharebe Etkinlik Değerlendirme Modeli

Temel Yetenekler

Yüksek sadakat seviyeli simülasyon modelleri Mühimmat Modelleri (Füze, Top, Havadan Atılan Bomba)
Silah Sistem Modelleri
Jenerik RF Algılayıcı Modeli
Jenerik Elektro-optik Algılayıcı Modeli
Elektronik Harp Sistem Modeller (ED, ET, Karşı Tedbir Sistemleri)
Simülasyon Altyapısı Simülasyon modelleri için zaman yönetimi, veri paylaşımı, kural tabanlı davranışların işletimi, kayıt yönetimi gibi servisleri sağlayan yazılımdır.
Etkinlik Değerlendirme Yazılımı Çoklu simülasyon koşumları ile elde edilen sonuçların Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile karşılaştırmalı analizlerine yönelik geliştirilen yazılımdır.
Senaryo Hazırlama Yazılımı Simülasyon senaryolarının görsel kullanıcı arayüzleri ile oluşturulması amacına yönelik geliştirilen temel CBS yeteneklerini de içeren yazılımdır.
Debrifing Yazılımı Simülasyon koşum kayıtlarının tekrar oynatımını sağlayan eğitim amaçlı değerlendirme amacına yönelik geliştirilen yazılımdır.

İLGİLİ HABERLER

STM - Milli Gözcü STM TOGAN Türk Güvenlik Güçlerinde Görevde Tamamını oku

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.