SARGUS

Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Gözetleme Uydusu Faydalı Yük Simülasyonu

Temel Yetenekler

Senaryo oluşturma Kullanıcı tarafından yeni bir senaryo oluşturulması, oluşturulan senaryonun optimum hale getirilebilmesi için yeniden düzenlenmesi ve kaydedilebilmesi imkanlarına sahip bir yazılımdır.
Uydu modeli oluşturma Senaryolar içerisine yeni uydular eklenebilmektedir. Takım uydu konseptine elverişli şekilde tasarlanmıştır. İstenildiği taktirde uydulara ait 3 boyutlu modeller eklenerek görselleştirilmesi sağlanabilmektedir. Tek ve takım uydu görevlerine yönelik tanımlı hedef alan üzerinde ziyaret zamanları hesaplanabilmektedir.
Kapsama alanı ve Ziyaret Zamanı Hesaplama Uyduların belirlenen hedef alan içerisinde yeniden ziyaret sıklıkları hesaplanabilmektedir. Yer izi ve potansiyel tarama genişlikleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu yer yüzü modelleri üzerinde gösterilebilmektedir.
Yer istasyonu etkileşim süresi hesaplama Uydu yer istasyonu arası etkileşimler hesaplanabilmektedir. Tablo halinde kullanıcıya sunulabilmektedir.
Sentetik SAR Görüntüsü oluşturma Kullanıcının tanımladığı nesnelerin sentetik Ham SAR görüntülerini oluşturabilmekte ve oluşturduğu bu görüntüleri işleyebilmektedir.
Gerçek SAR görüntüsü işleme Gerçek uydular tarafından oluşturulmuş ham SAR görüntülerinin işlenmesi ve kullanıcıya sunulması yeteneklerine sahiptir.

İLGİLİ HABERLER

STM - Milli Gözcü STM TOGAN Türk Güvenlik Güçlerinde Görevde Tamamını oku

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.