Radar ve Elektronik Harp

Radar Sistemleri

Geliştirmiş olduğumuz hedef tespit radarları ve konum kestirim sistemlerinin yanı sıra yürütmekte olduğumuz projeler ile milli algoritmalar, ileri teknoloji donanım çözümleri, anten tasarım ve simülasyonları ile emniyet güçleri ve TSK için görev kritik özgün çözümler sağlıyoruz.

Meskun mahal çatışmaları, arama kurtarma faaliyetleri, hava ve arazi faaliyetlerine yönelik özgün radar teknolojilerimiz ile operasyonlara yönelik hedeflerin tespiti için gerçek zamanlı yüksek güncelleme sıklığı ile çalışan radar sistemleri geliştiriyoruz.

Özellikler

 • Mayın ve el yapımı patlayıcı tespiti
 • Engel arkası canlı hedef (mikro/makro) hareket tespiti
 • Duvar içi görüntüleme
 • Sahil gözetleme sistemleri
 • Sentetik açıklıklı radar (SAR) sinyal işleme

Kabiliyetler | Yetkinlikler

 • Ultra geniş bant radar teknolojisi
 • V / UHF radar teknolojileri
 • Anten alıcı verici birimi tasarımları
 • Milli algoritma ve yazılım geliştirme
 • Radar işaret işleme ve görüntüleme (2 boyut ve 3 boyut)
 • Özgün donanım geliştirme
 • Sistem entegrasyon ve test

Elektronik Harp Sistemleri

Konum Kestirim Sistemleri

Sivil ve askeri uygulamalar kapsamında kaçak ve şüpheli yayınların tespitine ve izlenmesine yönelik milli algoritmalar ile entegre konum kestirim sistemleri geliştirilmektedir.

 • Özgün işaret işleme algoritmaları
 • İleri teknoloji donanım entegrasyonu
 • Hassas konum kestirim performansı
 • Geniş alanları maliyet etkin kapsayabilme

Kabiliyetler | Yetkinlikler

 • Hedef Sinyal Tespiti
 • Modülasyon Tespiti
 • Geniş Bant Sinyal Kaydı
 • Hassas Konum Kestirimi

Entegrasyon Projeleri

Radar teknolojilerinde ve karmaşık yazılım geliştirme alanlarında elde etmiş olduğumuz bilgi birikimi ile farklı alanlardaki entegrasyon projelerini hayata geçirmekteyiz. Bu kapsamda Türkiye çapında 5000’e yakın PTT Şubesinde kamera sistemleri kurulumundan, Ege ve Karadeniz kıyılarında alt yapı, üst yapı, yenilenebilir enerji sistemleriyle kendini idame ettirebilen Sahil Gözetleme İstasyonlarına (SGİ) kadar karmaşık dağıtık sistem kurulumları gerçekleştirmiştir.

 

Kabiliyetler | Yetkinlikler

 • Sistem Mühendisliği
 • Sistem Entegrasyonu
 • Radar Görüntüleme
 • Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi
 • Radyolink Veri Aktarımı
 • Enerji Altyapıları
 • Altyapı/Üstyapı Kurulumu

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.