İş Dünyası, Harp Oyunlarıyla Tanışacak, Rekabet İstihbaratı ile Bir Adım Öne Çıkacak!

11.01 2021

STM ThinkTech, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle, Şubat ayında “Rekabet İstihbaratı ve İş Dünyası Harp Oyunu (Business Wargaming) Sertifikalı Eğitim ve Uygulama Programı” başlatıyor. İşletmeler, Rekabet istihbaratı ile risk ve fırsatları ortaya koyan programla, kör noktalarını tespit edebilecek, öngörülemeyen unsurlar da dahil stratejik plan yapabilecek ve bu planlarını rakiplerinin muhtemel tepkilerine yönelik olarak test ederek riskleri görünür kılabilecek.

Savunma sanayiinin öncü firmalarından STM’nin Teknolojik Düşünce Merkezi STM ThinkTech, modelleme, simülasyon ve danışmanlık bilgi birikimini, üniversite iş birliğiyle, rekabette öne çıkmak isteyen iş dünyasının kullanımına açıyor. STM ThinkTech, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi (ASBÜ-SİM) ile yaptığı güç birliğiyle, 2021’in Şubat ayında “Rekabet İstihbaratı ve İş Dünyası Harp Oyunu (Business Wargaming) Sertifikalı Eğitim ve Uygulama Programı” başlatarak Türkiye’de iş dünyasını, global şirketlerin dünyada 1950’lerin sonundan bu yana strateji geliştirmek ve geliştirdikleri stratejileri test etmek amacıyla kullandığı rol tabanlı simülasyonla tanıştıracak. Zorlu ve dinamik rekabet koşullarının üstesinden gelmek isteyen şirketlere, geleceğe yönelik strateji oluşturmak ve rakiplerinden ayrışmak konusunda destek olacak söz konusu programa, rekabetin yoğun olduğu tüm sektörlerden işletmelerin strateji ve iş geliştirme, insan kaynakları, AR-GE ve pazarlama bölümlerinden çalışanlar katılabilecek. 

Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde tasarlanan ve uygulamaya yönelik olarak 2 gün süre ile planlanan program, veriye dayalı çıkarımlar yaparak ve farklı bakış açıları kullanarak, uzun vadeli, gerçekçi ve uygulanabilir rekabet stratejileri oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Programın ilk gününde “İşletmeler Nasıl ve Niçin Rekabet Eder?”, “Rekabet İstihbaratı Nedir ve Nasıl Yapılır?”, “Stratejik Kararlar Rekabet Avantajını Nasıl Etkiler?”, “Oyun Teorisinin Rekabete ilişkin Bakış Açısı Nasıldır?” soruları yanıt bulacak. Programın ikinci gününde ise İş Dünyası Harp Oyunu hakkında bilgilendirme yapılacak, oyun kuralları ile oyunda kullanılan araç ve yöntemler anlatılacak ve program katılımcılarının aktif roller alacağı bir uygulama örneğiyle rol tabanlı simülasyon devreye girecek.

Türkiye’de bu alanda önemli bir boşluğu kapatacak

Günümüzde rekabetin, küreselleşme ve gelişen teknoloji nedeniyle gittikçe zorlaştığını belirten ve işletmelerin artık rekabet güçlerini koruyarak sürdürülebilir büyüme elde edebilmek için, alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkması gerektiğinin altını çizen STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan, doğru stratejik kararlar verebilmenin ve öngörülemeyenleri görebilmenin İş Dünyası Harp Oyunu ile mümkün olabildiğini söyledi. Pazarların mevcut dinamizminin, rekabet istihbaratı uygulamalarını da işletmeler açısından hayati hale getirdiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “İşletmeler sürdürülebilir kârlılık için, pazar, rakipler ve bir bütün olarak rekabet ortamı hakkında edindikleri bilgileri, doğru istihbarat ve doğru stratejilerle biçimlendirerek, alanlarında fark yaratmak ve öne çıkmak için kullanabilirler. Dünya, iş dünyası harp oyunlarıyla ülkemize nazaran çok daha eskide tanıştı. Savaşlarda taktiksel öngörüler geliştirmek üzere yüz yıllardır kullanılan harp oyunları, 1958 yılında iş dünyasına adapte edildi. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde iş dünyası, 60 yılı aşkın bir süredir, askeri alandaki bu tecrübeyle destekleniyor. Türkiye’de ise bu alanda ciddi bir boşluk söz konusu. Biz de STM ThinkTech olarak bu boşluğu doldurmak ve ülkemizde özel sektörü bu alandaki birikimimizle desteklemek üzere, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi ile yola çıktık. İş dünyasında zorlu rekabet koşullarının üstesinden gelmek, oyunun kurallarını yeniden belirleyebilmek ve rakiplerinden ayrışmak isteyen şirketlerimize bu programımızla destek olacağız.”

Simülasyon, rol tabanlı olarak her durum için özel tasarlanıyor

Söz konusu programla şirketlerin, yarınlarını çok daha gerçekçi bir şekilde belirlemeye başlayabileceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Her durum için özel olarak tasarlanan rol tabanlı simülasyonlarla şirketler, kör noktalarını tespit edebiliyor. Simülasyon, rakiplerin muhtemel tepkilerine yönelik stratejik planın test edilebilmesine de imkân vermesiyle olası riskleri görünür kılıyor. Sosyal etkileşim sayesinde ise yeni bilgi birikimi oluşturulmasına katkı sunuyor. En önemli katkılarından biri ise takım kültürünü pekiştirmesi. Kısıtlı bilgiden faydalanarak farklı bakış açıları ve sonuçlar kazandıran bu simülasyon, aslında ivmelendirilmiş bir öğrenme biçimi. Riske, değişime ve rakiplere karşı öngörü geliştirilebilmesine imkân veren bu yöntem, iç ve dış dinamiklere çok daha kolay adapte olunmasını da sağlıyor. STM ThinkTech olarak, faaliyetler arası entegrasyonu ve optimizasyonu güçlendiren ve uygulanabilir rekabetçi stratejilerin geliştirilmesine imkân tanıyan iş dünyası harp oyunu tasarımıyla, iş dünyamızın rekabetine destek olmayı amaçlıyoruz.”

STM ThinkTech Hakkında

Savunma-güvenlik ve mühendislik-teknoloji alanlarında var olan bilgi birikimi ve insan kaynağıyla bölgesel ve küresel stratejiler, teknolojik öngörüler ve karar destek sistemleri geliştiriyor. Türkiye’nin gelecek vizyonuna uygulanabilir, düşünsel ve pratik katkılar sunan ThinkTech, başta savunma olmak üzere havacılık, enerji, ulaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında objektif bir yaklaşımla teknoloji odaklı analizler ile özgün çözümler geliştiriyor ve veri işleme yeteceğiyle raporlar yayımlıyor. STM ThinkTech, geliştirmekte olduğu öngörüler ve stratejik çözümler için akademisyenler, diğer düşünce kuruluşları, üniversiteler, yüksek teknoloji üreten firmalar, kamu kurumları ve karar vericilerle iş birliği gerçekleştiriyor.

STM Hakkında

Savunma sanayiine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında çeyrek asırdan uzun bir süredir hizmet veren STM, bugün sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri deniz platformlarından uydu çalışmalarına, siber güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak ülkemizin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

ASBÜ-SİM Hakkında

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde 2016 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜ-SİM), toplumsal sorunların tespiti ve bunlara yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi olan sosyal inovasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak amacını taşımaktadır. ASBÜ-SİM çalışma alanı olan sosyal inovasyon ve girişimcilik olgusunun ana paydaşlarından birisi olarak özel sektörü tanımlamakta ve bu sebeple araştırma ve proje çalışmalarında strateji ve rekabet olgularını temel bileşenler olarak görmektedir.  Toplumsal sorun ve ihtiyaçlara yönelik akademide üretilecek olan bilginin, girişimcilik kapasitesiyle toplumsal faydaya dönüştürülmesi sürecinde önemli bir bilgi-teknoloji transferi arayüzü rolünü üstlenecek girişimcilik ekosistemi olan ASBÜ, Sosyokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşunu aktif olarak yürütmektedir. Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda disiplinlerarası araştırmalar yapmakta ve ilgili alanında uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.