USMOS 2019 Konferansına Katılım Sağladık.

27.11 2019

Usmos

20-21 Kasım tarihlerinde ODTÜ KKM’de gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS 2019)’da Gemi Muharebe Etkinlik Değerlendirme Modeli Geliştirilmesi (GEMED) projemizi ve analiz simülasyonu kabiliyetlerimizi tanıttık.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.