Simülasyon ve Karar Destek

Yürütmekte olduğumuz simülasyon ürünlerine yönelik AR-GE projeleri ile simülasyon teknolojileri alanındaki yetkinliklerimizi geliştiriyoruz. Analiz ve etkinlik değerlendirme alanlarında geliştirmekte olduğumuz mühendislik ve taktik seviye milli simülasyon yazılımlarımız ile ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Muharebe Etkinlik Değerlendirme

Muharip platformların bütünleşik sentetik taktik çevrede muharebe etkinliklerinin ölçülebildiği mühendislik seviyesinde çözünürlüğe sahip simülasyon çözümüdür.

Kabiliyetler | Yetkinlikler

  • Muharebe etkinliği değerlendirme
  • Platform tasarımı/modernizasyonu için karar destek
  • Simülasyon-tabanlı tedarik için karar destek
  • Taktik geliştirme

Uydu Modelleme ve Simülasyon

Uydu modelleme ve simülasyon teknolojileri kapsamında, SAR (Sentetik Açıklıklı Radar) görev yükü simülasyonu ve uydu görev analizleri olarak iki temel kabiliyet sunulmaktadır.

Kabiliyetler | Yetkinlikler

  • Uydu modeli oluşturma
  • SAR ve E/O faydalı yük modeli oluşturma
  • Uydu kapsama alanı ve ziyaret zamanı hesaplama
  • Sentetik SAR Görüntüsü oluşturma
  • Gerçek SAR görüntüsü işleme

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.