İNOVASYON YAKLAŞIMIMIZ

Bilgisayarlı Görü 

Canlıların en önemli bilgi kaynaklarından birisi görüş yeteneğidir. Hayatta kalmayı sağlayan en önemli işlevlerden birisi ise bu görüş yeteneğine akıl katarak bilgi elde edilmesidir. STM, doğadan aldığı ilhamı mühendislik çözümlerine uygulayarak çeşitli görüntü kaynaklarından alınan görüntülere akıl katıp bilgi çıkarmayı amaçlamaktadır. STM Bilgisayarlı Görü Grup Liderliği’nin uzmanlık alanları arasında Bilgisayarlı Görü, Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme yer almaktadır.

STM; Kargu, Alpagu,Togan,Boyga projeleri başta olmak üzere sabit ve hareketli kameralardan alınan her türlü görüntü üzerine uzmanlık alanlarında algoritma ve yazılım çözümleri sağlamakta; ek olarak değer yaratılabilecek araştırma konularında araştırmalarına devam etmektedir. Bu tür Ar-Ge çalışmalarının en önemlilerinden biri de Kerkes Projesi’dir. Kerkes Projesi dahilinde değer katılan konular, sabit ve döner kanat İHA’lardan alınan görüntüler ile uydu görüntülerinin ve orthophoto görüntülerinin eşlenmesi ve GPS’in kullanılamadığı ortamlarda seyrüsefer yapılmasıdır. Buna ek olarak; GPS olmadan seyrüsefer problemine alternatif bir çözüm elde edebilmek için yapılan araştırma çalışmalarında, nirengi noktası tanıma (landmark recognition) metotları da geliştirilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında klasik bilgisayarlı görü yaklaşımlarının yanı sıra derin öğrenme tabanlı yaklaşımlardan da yararlanılmaktadır.

 

STM Bilgisayarlı Görü Grup Liderliği altında yapılan çalışmalar şunlardır:

 • Hava Fotoğrafı ile Konum Tespiti (Visual Navigation based on Aerial Photo)
 • Ortofoto ile Konum Tespiti (Visual Navigation based on Orthophoto)
 • Nirengi Noktası Tanıma (Landmark Recognition)
 • Stabilizasyon (Stabilization)
 • Görüntü Dikme (İmage Stitching)
 • Nesne Tespiti (Object Detection)
 • Nesne Takip (Object Tracking)
 • Hareketli Nesne Tespiti (Moving Object Detection)
 • Sabit ve Hareketli Hedefe Görüntü İşleme ile İniş (Autonomous Landing with Image Processing)
 • Siste Görme (Vision through Fog and Haze)
 • İç/Dış Ortam Haritalandırma Çalışmaları (SLAM)”

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.