Stm BlockchainBlokzincir teknolojisi, bitcoin ile birlikte sanal para transferi olarak hayatımıza girmiş olsa da günümüzde bankacılık, enerji, lojistik, tarım, tedarik, kimlik sistemleri gibi birçok alana etki etmeyi başarmıştır. Blokzincirin güvenliği, kullanılacak olan algoritmalara bağlı olsa da karşılıklı güven esasına dayanmaktadır. Tek bir merkeze güvenmek yerine, tarafların birbirine güvendiği bir sistemde özellikle verinin kaybolması, değiştirilmesi ve çalınması konusunda en güvenli teknoloji olabileceği öngörülmektedir.

Mevcut sistemlere bakıldığında, blokzincir, karmaşık ve bürokratik işlemlere çözüm getirebilecek bir teknoloji olmakla birlikte hala gelişmekte olan ve tüm dünyada henüz deneme aşamasında olan bir teknolojidir.

Blokzincir teknolojisinin hem özel sektörde hem de devlet uygulamalarında nasıl kullanılabileceği üzerinde çeşitli alanlarda çalışmalarımız devam etmektedir.. Blokzincir teknolojisinin savunma alanında ilk kullanılabileceği yerlerin başında gizli ve kritik bilgilerin depolanması ve korunması gelmektedir.. Askeri alanda haberleşme sistemlerinde bilgi aktarımının blokzincir üzerinden yapılması ile haberleşme sistemine sızılarak verilerin ele geçirilmesi veya aldatma amaçlı mesajların gönderilmesinin önüne geçilmesi mümkün olabilecektir. Tedarik zinciri, fikri mülkiyet hakları, sağlık, tapu/emlak, kimlik yönetimi gibi birçok alanda kullanımı için üzerinde çalıştığımız projelerimizi bu teknolojinin olgunlaşmasıyla beraber ürüne dönüştürmeyi insan kaynağı ile bu teknolojiye ait bilgi birikiminin geliştirilmesini hedeflemekteyiz.

Özellikle 2016 yılından itibaren ana yüklenicisi olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesinde kimlik sistemleri ve teknolojileri konusunda elde ettiğimiz deneyimden yola çıkarak kimlik doğrulama ve paylaşma süreçlerinde kullanılmak üzere blokzincir altyapılı dijital bir kimlik sistemi projesine yönelik çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Projenin amacı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) verileri ile uyumlu bir dijital kimlik bilgisinin elektronik ortamda yaratılmasıyla birlikte, kişinin kendi kimlik verilerine kimin erişebileceğini ve kimliğindeki hangi bilgileri kiminle paylaşacağını kendisinin kontrol etmesini sağlayacak blokzincir tabanlı dağınık bir dijital kimlik sistemi geliştirilmesidir.

Projenin öne çıkan en önemli özelliği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olması ve blokzincir gibi yüksek güvenlik ve gizlilik sağlayan dağınık bir mimari ile çözüm sağlamasıdır. Proje kapsamında mobil bir uygulama geliştirilecek olup günümüzde kimlik paylaşımı yaptığımız her işlemde kişinin en hassas verisi olan kimlik bilgisinin paylaşım izinlerini verinin sahibi olarak yönetmesi, blokzincir ağı marifetiyle taraflara iletmesi sağlanacaktır.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.