İNOVASYON YAKLAŞIMIMIZ

Otonomi | Sualtı Platformlar

Küresel olarak tüm alanlarda olduğu gibi savunma alanında da tasarım ve ürün çözümlerinde eğilimin “insansız/otonom” sistemlere doğru yöneldiği, otonom ürün/sistem çözümlerinin yakın gelecekte harekât ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük avantajlar sağlayacağı öngörülmüş ve buradan yola çıkarak sualtı alanında da yapabileceklerimize yönelik araştırma çalışmalarımıza 2019 yılı itibariyle başlanmıştır.

Çalışma kapsamında İnsansız Sualtı Araçları pazarının mevcut durumu, büyüme oranları, pazarın genel ihtiyaçları ve büyümesine etki eden faktörleri, küresel olarak yapılan ya da yapılmakta olan çalışmaları, insansız sualtı aracı pazarının büyümesine etki edebilecek kullanıcı ve üretici gibi pazar sağlayıcıları ve fırsatlar ile kısıtlamaları içeren pazar ve rekabet analizi verileri araştırılmıştır.

Çalışmada ayrıca sualtı araçları ve anılan araçlara ilişkin genel nitelikler, teknik ve finansal bilgiler ile anılan araçların mevcut ve potansiyel kullanıcılarına ilişkin bilgiler derlenmiştir. Tüm bu araştırmalarımız ve derlediğimiz bilgilerin fizibilitesi neticesinde, yerli ve küresel pazarda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklerde üç farklı ölçekte insansız/otonom sualtı aracının geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalarımız devam etmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.